KONTAKT

Biuro Ochrony Osób i Mienia ARGUS Spółka z o.o.

ul. Rysia 6A, 87-800 Włocławek

Tel. (054)236 42 05

Kom. 604 472 788

Fax. (054) 426 21 61

E mail:

Dyrektor – arguswloclawek@gmail.com

Z-ca Dyr. – arguswl1@o2.pl