Biuro Ochrony Osób i Mienia "ARGUS" Spółka z o.o.

 

Biuro Ochrony Osób i Mienia „ARGUS” Spółka z o.o. zatrudnia kilkuset pracowników z odpowiednimi uprawnieniami i przygotowaniem. Nasi pracownicy są umundurowani, posiadają zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, mają ukończone kursy na pracowników służb porządkowych. Biorą udział w treningach strzeleckich oraz samoobrony i technik interwencyjnych.

Pracownicy Grup Interwencyjnych wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego, przewidziane Ustawą o ochronie osób i mienia a także w broń palną bojową. Są w dyspozycji 24 godziny na dobę, chroniąc monitorowane mienie oraz udzielając wsparcia ochronie fizycznej obiektów stałych.