Konwojowanie

 

Konwojowanie osób, wartości pieniężnych, wartościowych przedmiotów, dzieł sztuki.

Konwojowanie wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki (Dz.U. Nr 129 pozycja 858)

Usługi konwojowe wykonujemy oznakowanym pojazdem, przystosowanym do przewozu wartości pieniężnych.

Nasi konwojenci to pracownicy :

  • sumienni i punktualni,
  • posiadający zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
  • w pełni umundurowani w tym kaski, kamizelki kuloodporne,
  • wyposażeni w techniczne urządzenia zabezpieczające,
  • wyposażeni w broń palną i stałą łączność radiowo-telefoniczną z Dyżurnym CMA”ARGUS” i Policją.