Firma

 

Biuro Ochrony Osób i Mienia "ARGUS" Spółka z o.o. we Włocławku z siedzibą przy ulicy Rysiej 6A, jest firmą koncesjonowaną, z wieloletnim doświadczeniem ( na rynku od grudnia 1990 roku ), posiadającą koncesję MSWiA Nr L – 0246.

Biuro Ochrony Osób i Mienia "ARGUS" Spółka z o.o. decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WPS-DT-VII.9510.6.2014.KM uzyskał status zakładu pracy chronionej, co uprawnia do korzystania z ulgi z tytułu wpłat na PFRON.

Biuro Ochrony Osób i Mienia "ARGUS" Spółka z o.o. zatrudnia kilkuset pracowników z odpowiednimi uprawnieniami i przygotowaniem, kursami na pracowników służb porządkowych czy treningami strzeleckimi oraz treningami samoobrony i technik interwencyjnych. Pracownicy umundurowani, posiadający zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pracownicy Grup Interwencyjnych wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego, przewidziane Ustawą o ochronie osób i mienia a także w broń palną bojową. Są w dyspozycji 24 godziny na dobę, chroniąc monitorowane mienie oraz udzielając wsparcia ochronie fizycznej obiektów stałych.

Pracownicy ochrony są umundurowani, a mundury są oznakowane emblematami logo firmy "ARGUS" oraz identyfikatorami ze zdjęciem.

Wyposażeni są w środki łączności radiowej w paśmie zastrzeżonym, przydzielonym przez Urząd Regulacji Telekomunikacji w Bydgoszczy.

Pracownicy Biura "ARGUS" to ludzie systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje i umiejętności, dobierani według kryteriów ustalonych przez psychologów. Są opanowani i zdyscyplinowani a jednocześnie zdecydowani do podjęcia szybkiej reakcji i skuteczni w działaniu. Właśnie dlatego są dobrze przygotowani, byście Państwo mogli powierzyć nam swoje bezpieczeństwo.

Jesteśmy ubezpieczeni w PZU S.A. od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, ubezpieczamy także transportowane przez nas wartości pieniężne.

Rodzaj świadczonych usług :

  • monitorowanie lokalnych systemów alarmowych (monitoring radiowy, telefoniczny, wizyjny, GPS, GPRS, GSM 5G),
  • ochrona fizyczna obiektów,
  • konwojowanie wartości pieniężnych,
  • ochrona imprez masowych,
  • projektowanie, montaż, konserwacja lokalnych systemów alarmowych oraz telewizji użytkowej,
  • sprzątanie obiektów.