Monitoring

 

Monitoring jest to usługa polegająca na stałym odbiorze informacji o stanie systemów alarmowych w chronionych obiektach.

Biuro Ochrony Osób i Mienia "ARGUS" Spółka z o.o. dysponuje, pracującymi w systemie całodobowym Grupami Interwencyjnymi, które w sytuacji zagrożenia kierowane są do chronionych obiektów, w celu podjęcia czynności ochronnych.

Monitorowanie lokalnych systemów alarmowych prowadzimy :

 • drogą radiową,
 • drogą telefoniczną,
 • system wizyjny, telewizja przemysłowa, kamery i rejestratory, przekaz obrazu internetem,
 • GPS – szeroka gama usług m.in.: wydruki tras, lokalizacja pojazdu, odczyty prędkości, możliwość odcięcia zapłonu itp.
 • GPRS, GSM 5G

Satelitarne Systemy Lokalizacji Pojazdów ( GPS ) wykorzystywane są do monitoringu i ochrony kierowców, pojazdów oraz przewożonych ładunków na obszarze całej Europy.

System GPS pozwala na ciągłą obserwację w czasie rzeczywistym pozycji pojazdu ( z dokładnością do 10m ) wraz z informacją prędkości jazdy. Informacja ta wyświetlana jest na planie miasta, kraju lub Europy.

System GPS pozwala na odtworzenie z „historii” pojazdu zdarzenia zaistniałe w czasie przeszłym zapisane w pamięci sterownika. Pozwala to na pełną kontrole kierowców np. w firmach transportowych.

System GPS zapewnia zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w pojeździe takimi jak :

 • sygnalizacja alarmowa,
 • światła,
 • centralny zamek,
 • immobilizer,
 • elektromagnetyczny zawór paliwa.

W przypadku zgłoszenia kradzieży pojazdu, dyżurny Centrum Monitorowania Alarmów, lokalizuje pojazd, z pozycji komputera odłącza zapłon lub dopływ paliwa w pojeździe (unieruchamiając go) i kieruje na miejsce Grupę Interwencyjną oraz Policję.

Zalety Systemu GPS :

 • natychmiastowe ustalenie pozycji pojazdu,
 • unieruchomienie go ( w przypadku kradzieży ),
 • kontrola czasu pracy kierowcy,
 • kontrola tras przejazdu,
 • kontrola przejechanych kilometrów,
 • alarmowanie przy zagrożeniu (sygnał „napad”).

Informacje z chronionego obiektu przekazywane są do Centrum Monitorowania Alarmów.

Nadajniki radiowe, telefoniczne czy GSM (połączone z centralą alarmową) przekazują do CMA "ARGUS" następujące informacje :
 • napad,
 • włamanie,
 • pożar,
 • uzbrojenie/rozbrojenia centralki,
 • awaria systemu, akumulatora lub sieci, brak łączności
 • sabotaż
 • kontrola czasu pracy portierów
 • czas i trasę obchodów na chronionych obiektach
W przypadku załączenia się alarmu w monitorowanym obiekcie, natychmiast na miejsce kierowane są Grupy Interwencyjne (pracujące w systemie całodobowym), które podejmują czynne działania ochronne, zmierzające do przerwania działalności przestępczej oraz w miarę możliwości, ujęcia sprawców.
 
Radiowozy GI wyposażone są w satelitarne systemy śledzenia pojazdów GPS. Pozwala to, w czasie rzeczywistym, zlokalizować miejsce postoju pojazdu i skierowanie naszych pracowników do chronionego obiektu.
 
Oferujemy projektowanie, montaż i konserwację lokalnych systemów alarmowych.