Ochrona fizyczna

 

Podstawową formą ochrony i jednocześnie najskuteczniejszą jest ochrona fizyczna, wykonywana przez przeszkolonych pracowników.

Ochrona fizyczna osób i mienia w tym obiektów stałych i ruchomych realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.).

Nasi pracownicy są :

  • umundurowani, posiadający zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
  • wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, tonfa),
  • wyposażeni w środki łączności (łączność w paśmie strzeżonym),
  • wyposażeni w broń palną,
  • oraz w pp3 (łączność w paśmie zastrzeżonym, telefony komórkowe) oraz pp.4 - w broń palną, paralizatory, gaz.

Dysponujemy potencjałem ludzkim i technicznym do wykonania każdego zlecenia. Posiadamy doświadczoną kadrę kierowniczą, przygotowaną do realizacji powierzonych zadań. Pracownicy ochrony na wybranych obiektach podlegają automatycznej kontroli pracy, przez przystosowane urządzenia.

Firma dysponuje, pracującymi w systemie całodobowym, Grupami Interwencyjnymi, które w sytuacji zagrożenia kierowane są do chronionych obiektów w celu podjęcia czynności ochronnych.

W obiektach poza siedzibą naszej Spółki nawiązujemy współpracę z renomowanymi firmami lokalnymi.